Kargı Tulum Peyniri
kargı bamyası
kargı pirinci
kargı tarhanası
kargı sırık kebabı
kargı bezi
Facebook

  Modelistlik Kursları


  MODELİSTLİK EĞİTİMİ HAKKINDA

  modelistlik

   

  Modellerin, modelistlerin toplumsal kültürü etkilemede büyük bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Bu etkilemenin kültüre olumlu katkı yapması için, modellerin ve modelistlerin çok ciddi bir eğitim almaları gerekiyor. Planlı programlı bir eğitim almaları gerekiyor. Alınan eğitim ile üretilen modeller, ürünler hem kendi toplumumuzun kültürel yönünü geliştirmeli hem de düğer kültürleri etkileyip ülkemize önemli ekonomik katkı sağlamalıdır. Yani moda ile ekonomi arasında yüksek bir ilişki vardır.  Bilinçli modelistlerimiz, eğitimli, profesyonel modelistler üretecekleri modern ürünleriyle dünya ülkelerini etkileyip ülkemize ve kendilerine önemli düzeyde ekonomik katkı sağlayabilirler. İşte bunun için modelistlik kursları size iyi derede bir moda eğitimi vereceklerdi.

   Moda deyiminin en doğru anlamını Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne bakarak bulabiliriz. Türkçe sözlüğe göre moda; “değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik” olarak ifade edilmektedir. Sosyal hayata giren bu kısa süreli yeniliklerin toplumun değişimine, gelişimine katkıda bulunabilmesi için, iyi düzeyde eğitim almış modeller ya da modelistler gereklidir. Model, resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesnedir, kısaca; bir özelliği olan nesne veya kişidir. Modelistlik eğitimi alan kişi gerekli psikomotor becerilere sahip olmalıdır. Yani hem zihinsel hem de bedensel bazı becerilere sahip olmalıdır. Model olan kişi için de aynı yeteneklerden bahsedebiliriz. Bu mesleklerde zihin ve beden koordinasyonu çok önemlidir. Bu becerilerin kazanılması ancak iyi bir moda eğitimi almakla mümkündür.

  Moda teriminin tanımında üç farklı ayrıntı çarpmaktadır.

  a) İnsanların değişime olan ihtiyacı,

  b) İnsanlar arasında süslenme özentisi,

  c) Geçici olan yenilikler.

  Şimdi bu öğeleri biraz analiz edelim:

   1- Değişime olan ihtiyaç; tarih boyunca insan için gerekli ve zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. Tabii olanda değişimdir. İnsan fiziksel ve zihinsel olarak aynı şekilde kalmamaktadır. İnsan durmadan akan bir nehir gibidir. Nehrin adı aynı olsa da değişim içerisindedir. İnsanın adı aynı kalsa da fiziksel ve ruhsal olarak sürekli değişmektedir. İnsanın değişiklik gereği de bu özelliğinin sonucudur. İnsan kişiliğinin doğuştan gelen özelliklerinden huy hariç diğer yönleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İnsan bu ihtiyacını karşılamak için moda olgusundan etkilenir. Hem farklı görüntüleriyle topluma uyum sağlamaya çalışır hem de bu durumdan kendisi keyif alır. Demek ki moda insanın değişiklik ihtiyacını karşılayarak farklı giyim, kuşam, saç modeli vs. sunarak insanın anlamlı yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Bu değişiklikler insanın kendisi tarafından özellikle benimsenirse, özümsenirse insan kendini daha anlamlı ve değerli bulur. Ancak bu değişiklikler samimiyetle benimsenmez ve dış etkenler, sosyal çevrenin etkisi yoluyla kabul edilirse birey buradan pek de bir mutluluk duymaz. Eğitim ve öğretim bu değişiklikleri daha anlamlı kılar. Moda eğitimi ya da modelistlik eğitimi almış bireyler daha anlamlı ve içtenlikli bir giyim kuşama, görüntüye sahip olurlar.  Bu durum onların toplum içerisinde daha değerli olmasını, daha estetik olmasını sağlar.

  2- Süslenme özentisi; kavramı toplumsal yapıda arzu edilmeyen bir anlam taşımaktadır. Çünkü özenti kişinin zaman içerisinde kişilik niteliklerini, benliğini kaybetmesine neden olabilir. Özenmek yerine isteyerek, benimseyerek, içselleştirerek, baskı altında kalmadan giyim kuşamını seçmesi, güzel görünmesi, estetik görünmesi bireyin mutluluğunu artırır. Kendi seçimi dolayısıyla kendine olan güvenini de artırır. Süslenme özentisi ile değil de güzel giyinmenin önemli olduğunun farkında olarak ve kendi tercihi, iradesi ile seçim yapması ona mutluluk ve anlam katacaktır. Başkası beğeniyor diye kendisine hiç de yakıştıramadığı bir ayakkabıyı veya moda diye kabul edilen bir kıyafeti giyinmesi onu mutlu kılmayacaktır. Beğeni söz konu olduğunda duygular devreye girer. Duyguların da göreceli olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini unutmayalım. Onun için herkes kendi beğenisine göre moda olarak kabul edilen değişiklikleri kendine uyarlamalı ve giyinmelidir. Unutmayalım ki gökkuşağı herkese göre ayrı bir güzellik değeri taşırken matematikteki 2+2=4 herkes için aynıdır. Elbette ki moda veya modelistlik eğitimi almış bireylerin bunu gerçekleştirmeleri bu eğitimi almayanlara göre daha kolaydır.

  3- Geçici yenilikler; kavramı da moda kavramının tanımı içinde geçen önemli unsurlardan biridir. Yani belli bir dönem için geçerli olan bir yenilik. daimi olmayan bir değişim. Bu anlamıyla moda sabun köpüğüne benzemektedir. Sanki üfleyince uçup gidecek gibi.  Popüler kültür dediğimiz kültürün kapsamında yer alır. Moda işini yapan modelistler veya modeller, iyi eğitim aldıkları takdirde kendi benliklerini kaybetmeden değişimi, yenilikleri yaşamlarına uyarlamakta ve daha mutlu bir yaşam sürdürmektedirler. Hem de bu özelliklerini toplum ile en bilinçli bir şekilde paylaşarak estetik bir toplum oluşumuna katkıda bulunabilirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki; modelistlik eğitimi alan birey sayısı artıkça toplumdaki estetik bakış açısı gelişmektedir.


  «« Src Belgesi


  Kargı'nın TarihiKöy DüğünleriKargı BeziKargı PanayırıSrc BelgesiYayla TurizmiKargı Yaylası
  At YarışlarıYağlı GüreşlerPirinçBamyaTulum PeyniriKirli SacSırık Kebabı
  TarhanaSırık KebabıTarhanaKeşkek