Kargı Tulum Peyniri
kargı bamyası
kargı pirinci
kargı tarhanası
kargı sırık kebabı
kargı bezi
Facebook

  Yöresel Kelimeler (Y)


  Yalımsak Domuz yavrusu, işsiz güçsüz dolaşan kimse, aylak
  Yağlık Azık bağlamak için büyükçe mendil
  Yaslağaç Yufkayı açmak için kullanılan ağaçtan yapılmış dört ayaklı yuvarlak alet
  Yazma Ekmeği Yufka Ekmeği
  Yılçarık Aşırı derecede şımarık
  Yılçarmak Şımarıkça karşı gelmek
  Yu Yıka
  Yumak Yıkamak
  Yumuş Emir, yapılması istenilen iş
  Yundu Çamaşır veya bulaşıktan kalan su
  Yunmak Yıkanmak
  Yüklük Odun konulan dolap

   

  * Bu metin Kargı Belediyesi'nin izni ile "Dünden Bugüne Kargı" isimli çalışmadan alınmıştır.


  «« Yöresel Kelimeler (U) Yöresel Kelimeler (Z) »»


  Kargı'nın TarihiKöy DüğünleriKargı BeziKargı PanayırıSrc BelgesiYayla TurizmiKargı Yaylası
  At YarışlarıYağlı GüreşlerPirinçBamyaTulum PeyniriKirli SacSırık Kebabı
  TarhanaSırık KebabıTarhanaKeşkek