Kargı Tulum Peyniri
kargı bamyası
kargı pirinci
kargı tarhanası
kargı sırık kebabı
kargı bezi
Facebook

  Yöresel Kelimeler (G)


  Gağış Gağış Gürül gürül
  Gağıştı Çağıltı, su gürültüsü
  Gakırdak Kuyruk yağını eritilerek yağı alınmış kısmı
  Galle Soğandan veya bal kabağından yapılan bir tür yemek
  Gambak Tembel
  Ganare Mezbaha
  Ganırmak Eğerek Kırmak
  Garez Kin
  Gaşdarmak İşi becermek, başının çaresine bakmak
  Gavilleşmek Anlaşmak
  Gayz Kız! (Kız çocuğuna bağırarak hitap etme)
  Gazel Kurumuş yaprak
  Geçe Karşı taraf
  Gıdayla Çok az
  Gıdık Çene altı
  Gıdım Gıdım Azar azar
  Gidişmek Kaşınmak
  Gidişük Kaşıntı
  Gınnap Kendir ip
  Gırıdak Kibirli
  Gırıtmak Büyüklenmek, kibirlenmek
  Gısgıs Cimri
  Gıskı Altın gerdanlık
  Gıyın Sayın Çekinerek
  Gizlengeç Özel Giyim
  Gompir Patates
  Gosgoslanmak Kibirlenmek
  Göbüt Kağnı arabasında öküzlerin arkasına gelen çıkıntı
  Göcek Semerin arka tarafında bulunan urgan bağlamaya yarayan çıkıntı
  Gölbez Köpek yavrusu
  Gölük Binek hayvanı, at
  Gövlemek Kızgınlaşmak, cinsel arzusu uyanmak (İnek, kömüş gibi hayvanlar için kullanılır.)
  Göynek Toptan (Kargı bezinden) yapılmış atlet
  Göynük Çürük
  Göynümüş Çürümüş
  Gözer İri gözenekli kalbur
  Gubarmak Kibirlenmek
  Gullep Ahır, samanlık gibi yerlerin kapılarında kullanılan menteşe
  Guşene Küçük tencere
  Güç Üzmek Yaramazlık yapmak
  Güdek Kısa boylu
  Güdü Küçük toprak kase
  Gümrah Çok gelişmiş, iri yarı
  Günülemek Kıskanmak
  Gütmek Hayvan otlatmak
  Güyeğü Damat

   

  * Bu metin Kargı Belediyesi'nin izni ile "Dünden Bugüne Kargı" isimli çalışmadan alınmıştır.


  «« Yöresel Kelimeler (F) Yöresel Kelimeler (H) »»


  Kargı'nın TarihiKöy DüğünleriKargı BeziKargı PanayırıSrc BelgesiYayla TurizmiKargı Yaylası
  At YarışlarıYağlı GüreşlerPirinçBamyaTulum PeyniriKirli SacSırık Kebabı
  TarhanaSırık KebabıTarhanaKeşkek